فایده عناصر برند برای سیاستمداران چیست؟

مهم‌ترین عناصر یا مؤلفه‌های یک برند سیاسی عبارتند از: کلمات، تصویرها، صداها، کاراکترها یا موضوعات شخصیت‌یافته.

عناصر برند سیاسی هم مانند برند تجاری باید دارای ۶ ویژگی باشد: قابلیت به‌خاطرسپاری، میزان معناداری، محبوبیت، قابلیت انتقال، قابلیت انطباق، قابلیت حفاظت.

عناصر برند سیاسی، ابزارهایی هستند که برند سیاسی را به جامعه هدفی که انتخاب کرده، معرفی می‌کنند و در عین حال او را در بین سایر سیاسیون متمایز هم می‌کنند. اما چگونه باید از این ابزارها استفاده کرد؟

کلمات: گزینش درون‌مایه و شعار کمپین برای برندهای سیاسی یک تصمیم کلیدی استراتژیک است. درون‌مایه کمپین، ایده بزرگی است که کل برند و پیام کمپین حول آن متمرکز است.

تأثیرگذارترین شعارها ساده، تک و تا حد ممکن در راستای تصویری از کاندیدا هستند که تلاش می‌شود برای رأی‌دهندگان نمایش داده شود.

کلمات یک کاندیدا ممکن است به‌صورت مشروعی علیه او استفاده شود. یک کاندیدا با انتخاب هوشمندانه کلماتش می تواند از این مسیر به سلامت عبور کند. اما برای این انتخاب هوشمندانه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

اوباما چوب این بی‌توجهی به کلمات را خورده است، وقتی که در انتخابات ۲۰۰۸ به نقل از اوباما این پیام را منتشر کرد: «شما می‌توانید به یک خوک، رژلب بمالید اما او همچنان یک خوک است». «می‌توانید یک ماهی فاسد را در یک تکه کاغذ بپیچانید و بگویید تغییر یافته است اما همچنان بوی تعفن خواهد داد». «ما به اندازه کافی چنین چیزهای کهنه‌ای داشته‌ایم». عدم رعایت ظرافت‌های لازم باعث شد تا این پیام به نوعی حمله به «سارا پلین» تفسیر شود. مک کین خواستار عذرخواهی از سارا پلین شد و کلمات اوباما را یک حمله جنسی خواند.

تصاویر: تصاویر، بصری هستند. آنها به‌وسیله یک‌چهارم سمت راست مغز که مرکز تصویر انسان است، پردازش می‌شوند. چه درست باشند یا نه، یک کتاب را اغلب از روی جلد آن قضاوت می‌کنیم. این مطلب در مورد استفاده بصری برای برند کردن یک شیء یا شخص نیز صدق می‌کند. این تصاویر آگاهی از یک برند خاص را فراهم می‌آورند و در دریافت ما از آن برند سهیم هستند.

یک برند ممکن است از چندین تصویر کلیدی برای نمایش یک شی‌ء یا شخصی استفاده کند اما انسجام همه تصاویر و انتقال پیام بنیادین واحد، امری ضروری است. همچنین باید برای بازنمود برند از یک لوگو استفاده کنیم. برای این کار باید به نکات و جزییات ظریفی توجه کرد.

صوت: موسیقی، صدا و لحن: صداهایی که در پیوند با یک برند مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز بر درک مصرف‌کننده و تصویر برند تأثیرگذار هستند. صدایی که همراه با یک برند است باید مطمئن و جذاب باشند. مردم می‌خواهند سرگرم، برانگیخته، به چالش کشیده و ترغیب شوند. همچنین صداهایی که برای یک برند برگزیده می‌شوند باید با شخصیت برند منطبق باشند. چه چیزهایی موجب این انطباق می شود؟

نمایش‌های برند یا کاراکترهای کارتونی: عناصر شخصیت‌یافته‌ای از یک برند، به آن برند در مقابل مخاطبان آن جان می‌بخشند. کمپین‌های سیاسی ممکن است بکوشند تا حریفان خود را با استفاده از تصویرهای ناخوشایند کارتونی ضد برند نشان دهند و کاندیداها قادر به کنترل این دست فعالیت‌ها نیستند. کاندیداها برای جلوگیری و یا مواجهه با این مساله چه باید کنند؟

هر کدام از عناصر برندسازی مذکور در شکل دادن به تصویر و هویت برند اهمیت دارند. برای به‌دست آوردن حداکثر تأثیر، این عناصر باید در کنار هم کار کنند تا یک تشریک مساعی پدید آید. چگونه این امر را عملی کنیم؟

برای مطالعه متن کامل این مطلب و یافتن پاسخ سوال های بالا می توانید به شماره اول فصلنامه راهبرد ارتباطات مراجعه کنید.

برچسب ها: , , , ,