انتشار الکترونیک یازدهمین شماره فصلنامه راهبرد ارتباطات

img

یازدهمین شماره مجله راهبرد ارتباطات منتشر شد. این شماره مجله دارای دوبخش مجزا است. بخش اول به کمپین‌های انتخاباتی اختصاص دارد و در آن به چیستی این کمپین‌ها، تشکیل اتاق فکر برای آنها و چند اشتباه مهلک در کمپین‌های انتخاباتی پرداخته است.

بخش دوم مجله به دو مقاله مفصل درباره  مدیریت رسانه و موضوع شایعه و نحوه مدیریت آن در جامعه اختصاص دارد.

فصلنامه راهبرد ارتباطات از این شماره به بعد به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این مجله با دو شماره زیر تماس بگیرند:

۰۹۳۵۸۲۳۴۷۲۰

۰۲۱-۸۸۴۷۴۹۲۴

برچسب ها: ,